Onze missie

Mensen leren en stimuleren om te gaan met veranderingen en proactief te functioneren. Passie, betrokkenheid en commitment zijn leidend, ondersteund door kennis, samenwerking en transparante bedrijfsfilosofie.

FPDM wil rendement en efficiency leveren aan tevreden klanten. Klanten, waarbij wij een bijdrage kunnen leveren aan de kostenbeheersing en het stroomlijnen van haar bedrijf, om uiteindelijk een gezonde en voor alle medewerkers tevreden toekomst in te gaan. Dat schept voldoening.

Wij zijn een uniek bedrijf. Basis vormt de kwaliteit in combinatie met de mens. Deze basis mag niet uit het oog worden verloren. FPDM zal nimmer concessies doen aan genoemde basis en streeft daarmee naar het belang op lange termijn en daarmee naar een goede betrouwbare naam. Een specialist op haar gebied, die zich beweegt op het strategische niveau bij klanten.

Het leveren van objectieve, hoogwaardige advies- en managementtrajecten voor uw facilitaire processen, tegen een marktconforme prijs. Dit wordt verwezenlijkt door het uitvoeren van een volledige scan van uw facilitaire bedrijf. De uitkomsten van deze scan vormen de basis voor ons adviestraject. Het adviestraject leidt naar maatwerk voor de klant, zowel op kwaliteit als op investering.

Referentiekader

 • Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Headfirst
 • BreakFit
 • PostNL Pakketten & Brieven
 • NS Poort, onderdeel stations en vastgoed
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Gemeente Arnhem
 • Pro Rail
 • SkyLow Entertainment Nederland
 • Intrakoop
 • Spotta
 • Kadaster
 • Verhoeven en partners
 • ING
 • Nationale Nederlanden
 • Stichting KWS
 • RVS
 • GDF Suez
 • Osira Amstelring Zorg
 • St. Anna Ziekenhuis
 • ZZG Zorg
 • Vivium zorg
 • XO - Care
 • Arseus Dental
 • Quantore
 • ISS

Erkend leerbedrijf

Sinds 2014 is FPDM een gecertificeerd, erkend leerbedrijf. Wij zijn te vinden in het register erkende leerbedrijven Nederland.

Wij zijn altijd op zoek naar stagiaires die bij ons de praktijk willen volgen, o.a. backoffice werkzaamheden, planning en marketing.
Maar ook in het facilitaire segment zoeken wij stagiaires.

Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste stagiaires in het segment cultuur, sport en Evenementen Organisatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


Disclaimer

Hoewel FPDM grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert FPDM niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. FPDM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website. FPDM streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. FPDM is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. FPDM is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks. Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van FPDM. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met FPDM Intercompany (KVK Arnhem - nummer 09136418) en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
De website van FPDM is beveiligd.


  AVG privacyverklaring

AVG-FPDM-Privacy verklaring.pdf

© FPDM 2015