Advies

Het niveau van onze dienstverlening strekt zich uit van topmanagement tot middenkader en staf in alle functiegebieden. Hieronder een overzicht. Wilt u meer informatie? Vul dan onderaan deze pagina het contactformulier in.

  Deskundigheidsmanagement

Op het gebied van:

- Directie en Management Algemeen

- Facilitaire zaken

- Verkoop & Marketing

- Inkoop

- Operationele zaken

 Overbruggingsmanagement

Als gevolg van:

- Plotseling vertrek van de zittende manager

- Langdurige afwezigheid door o.a. ziekte of uitval

  Crisismanagement

In verband met:

- Afwending primaire bedreiging

- Reddingsactiviteiten voor de korte termijn

- Afslanking- en herstructureringsoperatie

- Overlevingsstrategie lange termijn

  Veranderingsmanagement

Op het gebied van:

- Structuur- en cultuuromslag

- Werkmethodieken

- Ontwikkeling nieuwe producten of markten

- Deskundigheidsbevordering

- Coachen

  Projectmanagement

Ten behoeve van:

- Afgebakend management ondersteuning

- Herstructurering, inkrimping, uitbreiding cq
  deelprojecten

 FPDM interim-managers

Kunnen voor bepaalde tijd:

- Zorgdragen voor de implementatie van een
  veranderingsproces of ontwikkelingstraject

- Specifieke expertise leveren ter oplossing van
  bepaalde vraagstukken

- Bijzondere projecten (bijv. fusies, samen-
   werkingsverbanden, reorganisaties) begeleiden

- Een positie innemen in het management

- Een functie vervullen waarin niet direct structureel
   kan worden voorzien

  

Meer informatie?

  FPDM Intercompany 2018